Творчість та релігійний погляд на світ

Творчість – це активна властивість Бога, яка була проявлена разом з Волею в момент Дії, що ознаменувала створення світу.

 

У ланцюгу Бажання-Прагнення-Воля-Дія Творчість як активна властивість Бога та Людини присутня на кожному етапі. Фактично, будь-яка Дія Людини містить у собі творчий підхід. Творчість визначає індивідуальність кожної Людини, навіть коли ця Людина не є творцем. Для людей, у яких загострені творчі властивості, Творчість – це «погляд на світ», який бачить можливість його (світу) творення чи перетворення (інтерпретації). Для таких людей Бажання творити-Прагнення творити-Воля творити призводять до творчої Дії, яка є відображенням у матеріальних формах (зокрема, і думках) тих чи інших законів будови Всесвіту. Такі явища як рима, ритм, кольорова гама, морально-етичні норми, релігії та безліч інших явищ людської Творчості  є саме відображенням законів будови Всесвіту. При цьому продукт Творчості не є ані результатом Бажання, ані результатом Прагнення, ані результатом Волі. Творець часто до останньої миті не знає, що в нього створиться. Продукт Творчості є результатом Дії. Він виходить таким, яким він вийшов. Але попри це випадковостей у цьому не трапляється!

Справа у тім, що Творчість є відображенням духовного світу Людини. Продукти Творчості є зліпком з думок, ідей, прагнень Людини-Творця. Фактично, Творчість є вектором Волі Людини – тобто, демонструє, на що Людина направляє свою Волю. Воля є Силою, яка використовується Людиною в різних, абсолютно протилежних напрямках – від самогубства до подолання всіх страстей. Воля є Силою, яка веде Людину до Добра чи Зла. Саме цей вектор Волі Людини і відображається у її Творчості. Кожна Людина-Творець притягує своєю Творчістю інших людей, вектор Волі яких тотожній вектору Волі Людини-Творця. Подібне притягує подібне. Натомість такий зв’язок цими людьми лишається неусвідомленим і переводиться ними у сферу естетичних, релігійних чи інших уподобань. Так само, Людина-Творець може теж не усвідомлювати вектор Сили своєї Творчості. Крім того, Творчість конкретної Людини впливає на духовний світ інших людей, які є прихильниками його Творчості.

А що ж таке Творчість з точки зору явища в світі людей? Творчість у світі людей проявляється у двох формах – у формі інтерпретації та у формі творення. Так само, як вектор Волі Людини може мати лише два напрямки – до Добра чи до Зла, так само Творчість може розвиватися лише у двох протилежних напрямках. Це напрямок Пам’яті та напрямок Свавілля. Напрямок Пам’яті є напрямком Традиції. Напрямок Свавілля є напрямком Новаторства. При цьому Традиція зовсім не означає точний повтор, а передбачає можливість Новаторства з опорою на Традицію. Натомість у напрямку Свавілля, Новаторство є самоціллю. Не зважаючи на те, що в напрямку Свавілля-Новаторства теж сформувалися свої традиції, це не позбавляє цього напрямку його властивостей.

Напрямок Пам’яті відображає відчуття єдності між Людиною та Богом. Напрямок Свавілля фіксує розрив між Людиною та Богом.

Якщо ми повернемося до тези, що Творчість завжди є відображенням законів будови Всесвіту і принагідно згадаємо, що світ є ареною боротьби Добра та Зла, то Творчість Людини у будь-яких формах та напрямках завжди буде лежати або у площині Добра, або у площині Зла. 

Ілля Фетисов